Kosten en vergoedingen

1. Verzekerde zorg

Ongecontracteerde zorgverzekeraars

Bij het contractvrije werken als GZ-psycholoog, lever ik geen gegevens aan bij het landelijk DBC-Informatiesysteem (DIS). De belangrijkste reden hiervoor is, dat de zorgverzekeraar inzage wil hebben in privacygevoelige informatie en medezeggenschap over de behandeling. Om dit te voorkomen krijgt u van mij, naast de eindnota, een privacyverklaring ter ondertekening, om mee te sturen naar uw zorgverzekeraar. 

Bij deze vorm van hulpverlening krijgt u maandelijks een nota van mij. Als er een vermoeden is dat de klachten binnen een diagnose van de Basis GGZ vallen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts / bedrijfsarts nodig. Hierbij moet specifiek vermeld staan dat het gaat om een verwijzing naar de Basis GGZ, vanwege het vermoeden van een DSM diagnose. In dat geval vergoedt de zorgverzekeraar wel de kosten. U krijgt van mij een eindnota, die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. De hoogte van deze vergoeding hangt af van uw polis bij uw zorgverzekeraar.. Een (zuivere) restitutiepolis vergoedt 100 %, een naturapolis vergoedt meestal tussen de 75 en 100 %. Uw eigen risico wordt wel afgetrokken van de vergoeding.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten:

 1. Zilveren Kruis Achmea
 2. De Friesland Zorgverzekeraar
 3. Interpolis Zorgverzekeringen
 4. OZF Zorgverzekeringen
 5. FBTO Zorgverzekeringen
 6. AvĂ©ro Achmea Zorgverzekeringen   
 7. DSW                                                                                                              


Bij de bovengenoemde zorgverzekeraars gaat de rekening van de verleende hulp rechtstreeks naar de zorgverzekeraar en krijgt u mogelijk een rekening in verband met het eigen risico.

2. Onverzekerde Zorg (OVZ) Als u niets te maken wilt hebben met DSM diagnoses en niet wilt declareren bij de zorgverzekeraar, maar er is wel sprake van een behandeling, vallen de consulten onder OVP. Er is dan ook geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Ook uw werkgever kan uw kosten vergoeden. 

                                                                                                         

                                                                                                                                             


DE KOSTEN

Een consult kost 100 euro per 60 minuten, als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Psychologiepraktijk Zilvermeer.

Als vrijgevestigd GZ-psycholoog in de Basis GGZ, hanteer ik 100% van de door NZA vastgestelde maximumtarieven. Momenteel is het zo dat elke zorgverzekeraar zijn eigen tarieven vast stelt. Het is dus belangrijk met uw zorgverzekeraar in gesprek te gaan.


  De duur in minuten omvat zowel directe tijd (gesprekken, telefonisch of email contact) als indirecte tijd (voorbereiding, rapportage, onderzoek en overleg).

  Bij de schatting van het aantal sessies wordt uitgegaan van een gespreksduur van 45 minuten. De resterende minuten zijn gereserveerd voor indirecte tijdsbesteding.